Materiály k samostudiu

Materiály k šifrám a metodice

Informace o skautingu, Pionýrech a České tábornické unii zde:

www.skaut.cz/

www.pionyr.cz/

www.tabornici.cz/

Morseova abeceda

Velký polský kříž:

Binární kód (dvojková soustava) (postup převzat z webu: https://www.matweb.cz/prevod/)

Co je to číselná soustava

Běžně pracujeme s desítkovou soustavou. Tato soustava má deset číslic, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Desítková soustava se vyznačuje tím, že když nějaké číslo, například 57, vynásobíme deseti, posuneme se o jeden řád — potřebujeme o jednu číslici více na popis tohoto čísla: 570.

Převod z desítkové do dvojkové soustavy

Nechť máme na papíře číslo 70. Toto číslo budeme nyní chtít převést do dvojkové, binární soustavy. Princip je poměrně jednoduchý, číslo, které chceme převést, dělíme neustále dvojkou, až dojdeme k nule, přičemž si zapisujeme zbytky po celočíselném dělení. Pokud chceme převést číslo do jiné soustavy, například do šestnáctkové, budeme dělit šestnáctkou. Pokud do šestkové, dělíme šestkou. Takže v praxi to bude vypadat takto:

Výsledné číslo ve dvojkové soustavě udávají zbytky po dělení. Nebereme ale zbytky zvrchu, ale od spodu. Takže číslo 70 v binární soustavě je 1000110.

Převod z dvojkové do desítkové soustavy

Opačně bychom převedli takto. Mějme číslo 1100010 a převeďme ho do desítkové soustavy. Tento směr je jednodušší, stačí vypočítat tento součet:

Každý sčítanec má tvar x · 2i, kde x je číslice z původního binárního čísla a i se zprava postupně zvětšuje vždy o jedna. Takže protože převádíme číslo 1100010, vypadá tento součet takto:

Číslo 1100010 má sedm číslic, takže mocniny u čísla dva budou postupně 6, 5, …, 1, 0. Po umocnění a vynásobení získáme výraz:

Materiály k přežití v přírodě

Perfektní stránky k přežití v přírodě zde:

www.ostrovnapadu.cz

Základní uzle na této stránce zde:

www.ostrovnapadu.cz/zakladni-uzly/