O České tábornické unii

Česká tábornická unie (ČTU) je zapsaný spolek, jehož stavebními kameny jsou myšlenky lesní moudrosti E. T. Setona a tradice historického trampského hnutí – Uniie trampských osad a klubů. Jednou z hlavních zásad vnitřního života ČTU je  respekt a úcta  k druhému člověku – ať už se jedná o vztah dítě-dítě, dítě- vedoucí či vedoucí mezi sebou.  ČTU vede své členy k touze po osobním rozvoji a k osvojování takových životních hodnot jako je pravda, spravedlnost, nesobectví, laskavost, odpovědnost sám za sebe, péče a odpovědnost za slabší, pokora, schopnost omezit se, je-li to potřeba vzájmu ostatních, kritické myšlení a sebediscipnílna (umírněnost). Více o České tábornické unii zde.

Znak České tábornické unie