Renegát z přežití v přírodě

K získání Renegáta jsou následující požadavky, z kterých se ke zkoušce vyberou vždy DVA body + bod číslo 6 je povinný (takže 3 body):

1) Pěšák se umí orientovat v terénu, v mapě, v jízdních řádech a zná turistické značky

 • Základní znalost turistických značek v mapě, základní orientace v mapě.
 • Znalost azimutů a základní práce s buzolou.
 • Znalost práce s jízdními řády.

2) Pěšák umí vybrat vhodné místo pro přístřešek a poté přístřešek vybudovat (i v nouzových situacích)

 • Základní teoretická i praktická znalost budování přístřešků na přespání v přírodě.

3) Pěšák umí připravit dřevo a rozdělat oheň (i v nouzových situacích)

 • Teoretická znalost rozdělání ohně – bezpečnost, vhodné místo, nevhodná doba rozdělávání ohně, rizika požárů.
 • Praktická ukázka rozdělání ohně.

4) Pěšák umí skladovat a připravit potraviny a umí si uvařit jednoduché jídlo

 • Základní znalost potravin a jejich složení – k čemu slouží sacharidy, bílkoviny, tuky, vitamíny, minerály, vláknina.
 • Základní znalost jaké potraviny vzít na cesty, jak je skladovat, jak zabalit vyvážený jídelníček.
 • Praktická ukázka uvaření jednoduchého jídla v přírodě.

5) Pěšák má základní znalosti o vybavení pro přežití v přírodě

 • Znalost požadovaného obsahu a použití krabičky poslední záchrany (KPZ)
 • Základní znalost nástrojů a vybavení pro přežití v přírodě, znalost jak je udržovat a k čemu je použít.

6) Pěšák ví jak se chovat V přírodě a K přírodě

 • Znalost táboření vzhledem k ochraně přírody
 • Znalost třídění odpadů
 • Znalost hospodaření s jídlem a s vodou

7) Pěšák zná a umí udělat základní uzle a ví k čemu je použít

 • Teoretická a praktická znalost základních uzlů – plochá spojka, lodní smyčka, rybářská spojka, dračí smyčka, škotový nebo také tkalcovský uzel, osmičkový uzel, liščí smyčka, půllodní uzel.

8) Pěšák umí poznat zvěř podle stop a umí poznat základní rostliny v lese

 • Znalost lesní zvěře podle stop
 • Znalost základních lesních rostlin