Renegát ze sociálních dovedností

K získání Renegáta jsou následující požadavky, z kterých se ke zkoušce vybere vždy jeden bod + bod číslo 5 je povinný (takže 2 body):

1) Pěšák umí bezpečně využívat internet a zná základní bezpečnostní pravidla

  • Heslo, chování na sociálních sítích, přidávání příspěvků, názorů, fotek, nebezpečné odkazy, apod.

2) Pěšák zná základy rizikového chování a ví, kde v případě potřeby požádat o pomoc

  • Základní znalost jednotlivých typů rizikového chování – závislosti, šikana, záškoláctví.
  • Vědět si umět poradit v případě potřeby – znát instituce, které nabízejí pomoc, znát krizové linky, vědět komu se svěřit, vědět kde sehnat kontakt.

3) Pěšák umí číst mezi řádky, umí pochopit psaný text, umí na tento text reagovat, umí vést diskuzi s respektováním základních komunikačních pravidel

  • Pěšák si vybere jeden z předvolených textů na nějaké téma, má za úkol text pochopit a následně vést s vedoucím diskuzi.

4) Pěšák zná obsah a význam kardinálních ctností

  • Pěšák zná kardinální ctnosti (moudrost, spravedlnost, statečnost, umírněnost) a umí vedoucímu zhodnotit jaký význam mají, nebo naopak nemají pro lidský život v dnešní době.

5) Pěšák ví, že mít svůj názor je v pořádku, ale dále ví, že k názoru patří i rozvaha.

  • Pěšák na zkoušku přijde s připraveným libovolným tématem, na které má po pečlivé rozvaze vytvořený názor a řekne ho vedoucímu.