Vedoucí

Koumák

Nejdéle aktivně fungující člen. V oddíle od jeho založení. Momentálně v pracovním procesu u bezpečnostního sboru.

Citát: „Cokoli se ti stane, krása nebo hrůza, prostě jdi dál…..žádný pocit není konečný“

Rainer Maria Rilke

————————————————————————————————————–

Máťa

V oddíle od roku 2013. Momentálně v pracovním procesu u bezpečnostního sboru.

Citát: „Strach lže a ty mu věříš“

Friedrich Nietzsche

————————————————————————————————————

Klárka

V oddíle od roku 2009. Momentálně studentka psychologie.

Citát: „Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje“

Antoine de Saint-Exupéry

————————————————————————————————————

Nikča

V oddíle od roku 2009. Momentálně studentka cestovního ruchu.

————————————————————————————————————

Oddílový pes Hugo

V oddíle od jeho narození. Momentální povolání – mazel

Citát: „Přistup blíž, kdož piškot svíráš“