Zkoušky Renegát

Zkoušky z jednotlivých renegátů může člen oddílu plnit až po splnění všech renegátků a získání statutu Pěšáčka. Po splnění všech renegátů se z člena stává Pěšák a zároveň instruktor oddílu Pěšáci silnice. Veškeré znalosti na splnění renegátů děti průběžně získávají na oddílových schůzkách, výpravách, puťácích a brigádách. Některé schůzky jsou zaměřeny speciálně na získávání znalostí ke splnění renegátů. Některé materiály k „samostudiu“ jsou k nalezení i zde na stránkách. Zkoušky na získání renegátů se dělí na 4 oblasti.

  1. Renegát z přežití v přírodě. 
  2. Renegát ze sociálních dovedností
  3. Renegát z metodiky a šifer.
  4. Renegát ze zdravovědy.