Zkoušky Renegátek

Při získání renegátků se k dítěti přistupuje individuálně dle jeho věku a schopností. Při splnění renegátka dítě získá odznak konkrétního renegátka a Pěšáckou odměnu. Kdo splní všechny renegátky stává se z něj Pěšáček a může plnit jednotlivé obtížnější Renegáty. Zkoušky na získání renegátka se dělí na 4 oblasti.

  1. Renegátek z přežití v přírodě. Obsahově se jedná o provedení základních uzlů, rozdělání ohně a znalosti třídění opadů.
  2. Renegátek ze sociálních dovedností. Obsahově se jedná spíše o kratší rozhovor s dítětem.
  3. Renegátek ze šifer. Obsahově se jedná o luštění základních šifer.
  4. Renegátek ze zdravovědy. Obsahově se jedná o základní dovednosti a znalosti první pomoci (tel. číslo na ZZS, k čemu slouží jednotlivé zdravotnické pomůcky při první pomoci a příznacích nemoci, apod.)