O nás

Oddíl Pěšáci silnice je oddílem spadajícím pod Českou tábornickou unii (ČTU) – Jihočeskou oblast. Více o ČTU zde. Oddíl Pěšáci silnice pokračuje především v duchovním odkazu zakládajícího člena Jaroslava „Nytráka“ Švestky, který je dodnes čestným členem a „Nestorem“ oddílu. Tímto odkazem je především znalost přírody včetně respektu k ní, odkaz přátelství, odkaz překonávání sebe sama a odkaz osvojení si tábornických činností, dovedností a survival technik, a to i v mnohdy nepříznivých podmínkách.

I přestože oddíl Pěšáci silnice se snaží být co nejvíce nezávislý na veškerých státních institucích s absencí dotací, tak dokázal za dobu své působnosti získat poměrně širokou materiální základnu. Z tohoto důvodu dokážeme spoustu věcí zapůjčit, či poskytnout, a proto jsou vítány naprosto všechny děti, které se nebojí a mají chuť překonávat samy sebe, nebojí se deště, mokra, bláta a nebojí se navazování nových přátelství a prožívání nových zážitků.

Oddíl Pěšáci silnice má svůj kodex (více o kodexu zde), který se snaží prakticky naplňovat prostřednictvím schůzek, výprav, výšlapů, puťáků a táborů. Každý rok se Oddíl Pěšáci silnice snaží o tematický tábor, či tematický vícedenní puťák, který nabízí skutečné dobrodružství i za cenu spousty puchýřů a odřenin.

Pěšácká hymna od Pavla Lohonky Žalmana.

G Je nás C víc než loni D loni
G Obyčej C nejch pě D šáků
Hmi Chodíme hledat C víru svou,
v dlažbě G ukrytou, jsme děti D ulice.

Ráno bývaj smutný nádraží,
lásky odjížděj se vdát,
na peróně stojí schoulený,
s dálkou snoubený Pěšáci silnice….

F Má svou jistou G píseň, 
s F košilí kdo spí drátě G nou,
Hmi ó, lide, tiše, C půjdem
do starý G vrby zvolat:
hel D lou, jdem dál, hel G lou.

Jednou zuje pěšák boty svý
na šachovnici světa rád,
vykouří doutník, lehne si
do stoky pod širák a bude snít.

O malých dětech na nádraží,
co hledaj mámy a duši svou,
ptáci pod křídly je ukryjou
a pak v objetí s nimi odletí.

Půlnoční vítr už vyhrává
píseň malých pěšáků,
ulicí, smutkem dlážděnou,
tichou dálnicí, tichou dálnicí půjdem dál...