Symbolika ČTU

ČTU má jednotný znak pro všechny organizační formy, který je výrazem hlavní myšlenky tábornictví. Tvoří ho stylizovaný znak lesní moudrosti – terč barvy bílé, elipsového tvaru ve vodorovné poloze podle osy, s bizoními rohy černé barvy, uprostřed terče je písmeno U bleděmodré barvy. Okraje písmene U přesahují vlastní terč o šířku písmene. Lemování je zlatožluté barvy. Vlajka ČTU může mít obdélníkový nebo trojúhelníkový tvar, vždy zelené barvy. Obdélník má poměr stran 2:3. Uprostřed je umístěn na obou stranách znak ČTU. Trojúhelník je rovnoramenný a má poměr šířky k výšce 2:3. V průsečíku os úhlů je umístěn znak ČTU. Kluby a osady zpravidla užívají svoji vlastní symboliku.

Vlajka Trojúhelník
Vlajka obdélník

Symbol lesní moudrosti

Symbolem lesní moudrosti je bílý štít s modrými rohy. (pokud je tento znak umístěn na praporu, pak jeho barva je červená a má kožené třepení).

Rohy znamenají „útok“ a štít „obranu“. Je tím vyjádřena myšlenka „zdatný a připravený“.

Modrá barva rohů má připomínat „modrou oblohu“,

Ohnivé pozadí praporu má připomínat, že sněmovní oheň je středem našich myšlenek. Jsou to plameny Ducha.

Bílá barva štítu je barva čistoty.