Renegáti

Renegát je synonymum pro přeběhlíka, odpadlíka, zrádce. V oddílu Pěšáci silnice se jedná o symbol. Symbol přeběhlictví a negace vůči konformitě moderního světa. Renegáti se u Pěšáků silnice plnili vždy. A vždy tím děti dávaly tomuto symbolu, který navazuje na tradici trampingu, smysl a „ducha“. Jelikož celá Česká tábornická unie z trampského hnutí vychází, snaží se i Pěšáci silnice, jakožto malá organizační jednotka České tábornické unie, navazovat na trampskou tradici, která vždy byla jakousi negací ke konformitě a totalitarismu.

U Pěšáků silnice se plní 2 stupně renegátů:

Renegátek – po splnění všech renegátků se ze člena oddílu stává Pěšáček

Renegát – po splnění všech renegátů a dovršení 15ti let se z Pěšáčka stává Pěšák a instruktor v oddílu.

Oblasti renegátků a renegátů jsou totožné. Renegátek a renegát se liší akorát v obtížnosti plnění jednotlivých úkolů. Co se týče obtížnosti Renegátků, tak je přihlíženo na individuální věk a dovednosti člena oddílu, obtížnost a požadavky na Renegáty jsou jednotné. Na přípravu a na splnění renegátů jsou zaměřeny vždy vybrané oddílové schůzky.