Renegát ze šifer a metodiky

K získání Renegáta jsou následující požadavky, z kterých se ke zkoušce vybere vždy jeden bod:

1) Pěšák zná základní informace o největších českých organizacích věnující se mládeži – Česká tábornická unie, Skaut, Pionýr

  • Základní informace o výše uvedených organizacích.

2) Pěšák umí bez problémů vést oddílové schůzky

  • Základní metodika vedení schůzky + 2x praktické vedení celé schůzky.

3) Pěšák se umí orientovat v základních šifrách a umí je prakticky použít.

  • Precizní teoretická i praktická znalost Morseovy abecedy
  • Základní teoretická i praktická znalost dalších šifer – polský kříž, čísla s písmeny a jejich kombinace, binární kód.